vrijdag 13 januari 2017

Youth C - Lead on National Competitions

Version française en-dessous

Youth C: Voorklimmen in kwalificaties lead op Nationale wedstrijden

De BCCC is na lang beraad van mening dat het noodzakelijk is om jonge klimmers en dan meer specifiek jonge competitieklimmers zo vroeg mogelijk met voorklimmen in aanraking te laten komen.

Hiertoe is binnen CMBEL reeds het volgende beslist omtrent de categorie Youth C:
  • Op alle nationale Lead cupwedstrijden in 2017 waaraan Youth C mag deelnemen (Klimax, Biover en Blueberry Hill) zal men in de kwalificatieronde nog steeds 2 routes TOPROPE moeten klimmen. Pas in de finale zal er verwacht worden van de daarvoor geselecteerde atleten om VOOR TE KLIMMEN. Dit is de situatie die het voorbije jaar is toegepast en hier verandert dus niets in 2017.
  • Vanaf de start van de nationale competities 2018 zullen op elke wedstrijd waaraan Youth C mag deelnemen zowel de kwalificatiesroutes als de finaleroute(s) moeten worden voorgeklommen.
Binnen CMBEL staat nog ter discussie:
  • Over het BK Lead Youth 2017 (te Aarlen) op 18 maart 2017 is nog geen beslissing genomen over het al dan niet voorklimmen van de kwalificatieroutes.
  • Het is dus belangrijk om de atleten hierop al voor te bereiden indien dit toch zou plaatsvinden.
  • De beslissing zal zo snel mogelijk na de vergadering van CMBEL, die voorzien is op woensdag 15 februari 2017, gecommuniceerd worden.
Het is hierbij, net zoals bij de oudere categorieën, de verantwoordelijkheid van de trainer van het team om ervoor te zorgen dat de jongeren op een correcte en veilige manier leren voorklimmen.

____________________________________

Youth C: grimpe en tête lors des qualifications sur les compétitions nationales

Après des longs débats le BCCC est d’avis qu’il est nécessaire de stimuler les jeunes grimpeurs et sûrement ceux qui font de la compétition de grimper en tête.

A ce sujet a déjà été décide par le CMBel que pour la catégorie C:
  • Pour les coupes de Belgique en 2017 sera appliqué le règlement comme en 2016 ce qui veut dire des qualifications en moulinette et des finales en tête. Ceci concerne alors les manches de Klimax, Biover et Blueberry Hill
  • A partir de 2018 les compétitions pour les C se feront entièrement en tête.
Le CMBEL discutera encore concernant:
  • Le championnat Belgian Lead Youth 2017 (Arlon) du 18 mars 2017.
  • On vous conseillera en tout cas d’intégrer l’entrainement en tête pour les C.
  • La décision sera communiquée le lendemain de la réunion CMBel qui est prévu le 15 février 2017.
Remarques et questions : competitions@clubalpin.be ou sportklimmen@kbfvzw.be