donderdag 29 januari 2015

Inschrijvingen/Registration BYC 3 Blueberry Hill Kortrijk - 7/03/2015


Registration closed

List of registered athletes

List of registered paraclimbers


Coaches that want to receive competition information, please mail bccc.judges@gmail.com

De 3e manche van de Belgian Youth Cup Lead zal doorgaan op 7 maart 2015 te Blueberry Hill (Kortrijk).
La 3-ième manche du Belgian Youth Cup Lead se deroule a Blueberry Hill (Kortrijk) le 7 mars 2015.


De deelnemers worden in verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld:
Les participants seront classifie, selon leur age:
Juniors, geboren in/nee en 96 - 97
Youth A, geboren in/nee en 98 - 99
Youth B, geboren in/nee en 00 - 01
Youth C, geboren in/nee en 02 - 03
Youth D, geboren in/nee en 04 <

Programma
08.00 tot 09.00 Aanmelden
09.00 Briefing
09.15 tot 09.50 Demo van de routes
10.00 Start eerste selectie
12.30 Start tweede selectie
15.00 Opening van de isolatie
15.20 Sluiting isolatie
15.30 Route lezen
16.00 Aanvang van de finales
18.00 Podium

Programme
08.00 à 09.00 Enregistrement
09.00 Briefing
09.15 à 09.50 Démonstration des voies
10.00 Début première qualification
12.30 Début seconde qualification
15.00 Ouverture de l’isolement
15.20 Clôture de l’isolement
15.30 Lecture des voies
16.00 Début des finales
18.00 Podium

Na elke wedstrijd stellen we per categorie een individueel en een ploegenklassement op.
Apres chaque competition, il y a une classement individuele et d'equipe.
Alleen UIAA-leden kunnen deelnemen aan deze wedstrijd (KBF-CAB-NKBV-…)
Prijs: 12 € te betalen bij inschrijving
Inschrijven voor: VRIJDAG 27 FEBRUARI (24u)
Uniquement les membres de l’UIAA peuvent participer à cette compétition (KBF-CAB-NKBV- …)
Prix : 12 € à payer lors de l’inscription
Inscription avant : VENDREDI 27 FEVRIER (24 heures)
De deelnemers kunnen zich tussen 8 en 9 u (stipt) in Blueberry Hill registreren & ter plaatse betalen. De selecties worden flash geklommen. Voor de finales gaan de klimmers in afzondering. Maximum 1 coach en 1 trainer per team mogen de klimmers vergezellen in de afzondering. Individuele klimmers worden door ons opgevangen in de afzondering.
Les participants peuvent s'enregistrer entre 8 et 9 heures (fin de l'enregistrement) à Blueberry Hill. Les voies de qualification se grimpent « flash ». Pour les voies de finale, les finalistes restent dans la zone d'isolement. Au maximum 1 coach et 1 entraîneur par équipe peuvent accompagner les finalistes dans cette zone. Les finalistes individuels y sont accueillis par nos soins.

De BYC is een officiële Belgische selectiewedstrijd. Om in aanmerking te komen voor de Belgische selectie moet je lid zijn van een nationale federatie (CAB/KBF). Daarom moet je bij de inschrijving je lidkaart (of een betalingsbewijs van lidmaatschap) voorleggen. De jurering is in handen van BCCC.
De reglementen kan je vinden op de site van BCCC - www.bccclimbing.be.
Lid worden van CAB: http://www.clubalpin.be
Lid worden van KBF: http://www.klimenbergsportfederatie.be
Le BYC est une compétition officielle de sélection de l'équipe nationale jeunes, exigeant affiliation à une fédération nationale (CAB/KBF). Pour cette raison, il faut présenter votre carte de membre ou un reçu. La BCCC se charge de l’organisation du jury.
Vous pouvez retrouver les règlements sur le site de BCCC – www.bccclimbing.be.
Devenir membre du CAB : http://www.clubalpin.be
Devenir membre de la KBF : http://www.klimenbergsportfederatie.be